Onko NFT arvopaperi vai hyödyke?

0

Arvopaperimarkkinaviranomaiset voivat luokitella kaikki digitaaliset omaisuuserät, mukaan lukien non-fungible tokens (NFT:t), arvopaperiksi. Mutta tämä herättää kysymyksen siitä, alistuko mahdollinen ostaja mahdollisesti jonkin maan arvopaperilain alaisiksi yksinkertaisesti ostamalla ja myymällä NFT:tä.

Miksi NFT:tä pidetään?

NFT on lyhenne sanoista non-fungible token. Se on yleensä rakennettu käyttämällä samaa ohjelmointia kuin kryptovaluutta, kuten Bitcoin tai Ethereum, mutta siihen samankaltaisuus päättyy. Fyysinen raha ja kryptovaluutat ovat ”vaihtokelpoisia”, mikä tarkoittaa, että niillä voidaan käydä kauppaa tai vaihtaa keskenään.

Onko NFT immateriaaliomaisuus?

Alan asiantuntijat sanovat, että ellei kirjoittaja siirrä tekijänoikeutta NFT:n ostajalle, se on edelleen tekijä, joka omistaa NFT:n immateriaalioikeudet huolimatta NFT:n siirrosta sen uudelle omistajalle.

Mitä tapahtuu, jos NFT:t ovat arvopapereita?

Jos tiettyä NFT:tä pidetään arvopaperina, jokainen myynti on rekisteröitävä tai se on vapautettava rekisteröinnistä Yhdysvaltain arvopaperilakien mukaisesti. NFT:n myyntiä ja jälkikauppaa helpottavat alustat saattavat joutua rekisteröitymään SEC:hen pörssi- tai vaihtoehtoisena kaupankäyntijärjestelmänä ja välittäjänä.

Onko NFT konkreettinen esine?

Ei vaihdettavat tunnukset eli NFT:t ovat digitaalisia resursseja, jotka ovat todistetusti ainutlaatuisia. Niitä voidaan käyttää edustamaan sekä aineellisia että aineettomia esineitä.

Millainen digitaalinen omaisuus on NFT?

Non-fungible token (NFT) on ainutlaatuinen digitaalinen omaisuus, joka edustaa todellisen maailman esineiden, kuten taiteen, videoleikkeiden, musiikin ja muiden omistusta. NFT:t käyttävät samaa lohkoketjuteknologiaa, joka toimii kryptovaluutoilla, mutta ne eivät ole valuutta.

Onko NFT kryptovaluutta?

Sekä kryptovaluutat että NFT:t käyttävät lohkoketjuverkkoaomistajuuden vahvistus. Toisin kuin kryptovaluutta, NFT:tä ei kuitenkaan voida vaihtaa suoraan toisen NFT:n kanssa. NFT:t myydään, mutta niillä ei käydä kauppaa arvopapereiden tavoin digitaalisissa pörsseissä. Sitä vastoin kryptovaluutoilla voidaan käydä kauppaa arvopapereiden tavoin.

Onko NFT:t laillisesti suojattu?

Kuten edellä on selitetty, NFT:t voidaan teoriassa ”kytkeä” lailliseen oikeuteen. Mutta tässä pelissä on kaksi erillistä oikeutta: oikeus pitää hallussaan yksi kopio luovasta teoksesta (tapa, jolla voi olla volframikuutio) ja oikeus kopioida ja luoda johdannaisia ​​alkuperäisestä luovasta teoksesta.

Miten NFT:itä säännellään?

NFT:itä ei tällä hetkellä säännellä erityisesti Yhdysvalloissa. Sääntelyn soveltaminen ja miten se riippuu siitä, miten tietty NFT luokitellaan, ja tällainen luokittelu riippuu yleensä NFT:hen liittyvistä erityisistä oikeuksista ja ominaisuuksista.

Ovatko kryptovaluutat arvopapereita?

Yhdysvallat Arvopaperi- ja pörssikomitean puheenjohtaja Gary Gensler sanoi, että suurin osa kryptovaluutoista on arvopapereita, eikä kryptoteollisuudelle tule uusia ohjeita.

Onko NFT omaisuusluokka?

NFT:t eivät ole omaisuusluokka. NFT:itä pidetään yleisesti – ja virheellisesti – omaisuusluokkana eikä teknisenä tapana osoittaa omistajuutta. Yleinen väärä tieto ja NFT:n ympärillä oleva hype voivat aiheuttaa tokenoitujen varojen arvon paisumisen ja epävakauden.

Ovatko rahakkeet arvopapereita?

Sijoitusomaisuuseränä arvopaperitunnus on digitaalinen omaisuuserä, joka edustaa omistus- tai muita oikeuksia ja siirtää arvoa omaisuudesta tai omaisuuspaketista tokeniin. Selkeästi sanottuna arvopaperitunnukset ovat perinteisten sijoitusten, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjojen tai muiden arvopaperistettujen omaisuuserien, digitaalinen muoto.

Voiko NFT olla fyysinen omaisuus?

Ei vaihdettavat tunnukset – NFT:t ovat yleensä olleetkatsotaan vain digitaalisiksi tunnuksiksi, mutta digitaalista tokenia, joka ottaa haltuunsa minkä tahansa fyysisen esineen, kutsutaan NFT:ksi fyysisille resursseille. Siksi NFT voi olla sekä fyysinen että digitaalinen.

Onko NFT aineeton omaisuus?

Nykyisten GAAP-ohjeiden perusteella NFT:t kuuluvat ASC 350:n määritelmän piiriin, Aineettomat – liikearvo ja muut: varat (ei sisällä rahoitusomaisuutta), joilla ei ole fyysistä sisältöä.

Ovatko NFT:t aineellista vai aineetonta omaisuutta?

Ostettujen NFT:n arvostaminen Kanadan yksityisten yritysten kirjanpitostandardien mukaan ei-korjattavat tunnukset täyttävät määritellyn aineettoman hyödykkeen, jonka käyttöikä on rajoittamaton.

Miksi NFT:t ovat niin kalliita?

5 Rights.vor 5 Tagen

Miksi ihmiset ostavat NFT:tä?

NFT:n edut Koska NFT on harvinaisen omaisuuden digitaalinen versio, se avasi ovia sekä keräilijöille että taiteilijoille, jotta he voivat ansaita elantonsa myymällä ja ostamalla tai jopa käymällä kaupalla voittoa, kuten kryptosijoituksena. Muita NFT:n etuja digitaalisena omaisuutena ovat pienemmät ylläpitokustannukset ja parempi omaisuusturva.

Mitä Web3-tekniikka on?

Web3 (tunnetaan myös nimellä Web 3.0) on idea World Wide Webin uudelle iteraatiolle, joka sisältää sellaisia ​​käsitteitä kuin hajauttaminen, lohkoketjuteknologiat ja token-pohjainen taloustiede.

Mikä on NFT-artistin palkka?

Keskimääräinen Nft-palkka (maailmanlaajuisesti) on 96 643 dollaria vuodessa. Palkkaarviot perustuvat Nfts:n, kuten sinä, verkkosivuston käyttäjien anonyymeihin ilmoituksiin, jotka on kerätty aiemmista ja nykyisistä työpaikoista.

Mitä NFT ja lohkoketju ovat?

Ei-vaihdettavat tunnukset, joita usein kutsutaan NFT:iksi, ovat lohkoketjupohjaisia ​​tokeneita, joista jokainen edustaa ainutlaatuista omaisuutta, kuten taideteosta, digitaalista sisältöä tai mediaa. NFT:tä voidaan pitää peruuttamattomana digitaalisena todistuksena tietyn omaisuuden omistajuudesta ja aitoudesta, olipa se sitten digitaalinen tai fyysinen.

Kuinka moni omistaa NFT:t?

Tällä hetkellä noin 360 000 ihmistä omistaa NFT:t. NFT-tilastojen mukaan noin 9 % NFT-yhteisöstä omistaa noin 80 % NFT-tuotteiden kokonaisarvosta. Tämä tarkoittaa, että vain 32 400 NFT-käyttäjällä on arviolta 2,7 miljoonaa erillistä NFT:tä.

Miten NFT eroaa Bitcoinista?

Suuri ero on, että kryptovaluutan arvo on puhtaasti taloudellinen – sen arvo tulee sen hyödyllisyydestä valuutana tai sijoituksena. Toisaalta NFT:llä on sekä taloudellista että ei-taloudellista arvoa.

Leave A Reply

Your email address will not be published.